Beräkning Poker Pot Odds på mindre än 5 sekunder


Människor konsekvent fastna på begreppet förstå pottodds. Oavsett om vi spelar spelaren eller kort “det alltid kommer gånger i poker där vi får gå till ett tufft beslut, och kommer att tvingas att överväga pottodds när du gör vårt samtal...eller lägga sig, i förekommande fall kan vara. Så hur kan vi gå att beräkna pottodds och använda dessa odds att fatta rätt beslut … utan att fixerad på poker matematik?
Det är faktiskt ganska enkelt, och i slutet av den här artikeln kommer jag att hänvisa dig till svaret, men innan vi går vidare bör vi klargöra något. Denna teknik är inte egentligen om beräkning av poker odds.
Låt oss använda ett exempel. Säger vi håller AK i spader och floppen kommer ner 83J med två spader.
Först ska vi räkna våra outs. Alla spade är sannolikt att ge oss en vinnande hand. Det finns 9 spader kvar i leken (13 till att börja med, minus två i vår hand och två på bordet).
Nu har vi räknat ut hur många outs har vi, kan vi göra två mycket enkla beräkningar med denna metod för att räkna ut exakt var vi står i handen, och om att ringa eller lägga sig. Därefter kommer den intressanta delen …

Intressant video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *