Craps turneringar


Craps turneringar är mycket populär i dessa dagar. De tävlande är skyldiga att skicka en $ 250 inträdesavgift, varav en del kanaliseras in i prispotter.
Återigen, är tabelluppgifter för varje spelare slumpmässigt utvalda, med varje spelare ett godtyckligt antal. Craps Spelet spelas på konventionellt sätt (se kapitel 1), med tolv till fjorton spelare tilldelas varje bord. Det finns en rund per timme. När timmen är upp, den som har tärningarna – får shooter– avsluta sin roll. Den runda slutar inte förrän just den shoot är igenom.
Enkla regler gäller för spelarna: Håll dina marker i sikte, händerna från bordet, etc. Artighet och fair play är namnet på spelet.

Titta på den här videon:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *